Francuskie gabloty informacyjne i reklamowe VITINCOM
10.02.2012

Francuskie gabloty informacyjne i reklamowe VITINCOM

Vitincom oferuje wyj?tkowy, pod wzgl?dem kolorystyki, formatów i designu, wybór gablot informacyjnych, cechuje je oryginalna stylistyka, a tak?e estetyczny wygl?d i solidna jako?? wykonania.

Witryny wewn?trzne nie zajmuj? du?o miejsca i ?wietnie sprawdz? si? nawet na w?skich korytarzach, dzi?ki ma?ej g??boko?ci.

Natomiast gabloty zewn?trzne to wytrzyma?e konstrukcje odporne na zmienne warunki pogodowe, a tak?e na uszkodzenia mechaniczne dzi?ki u?yciu szyb z pleksi odpornego na uderzenia. Warto te? wspomnie?, ?e wi?kszo?? gablot mo?na wyposa?y? w systemy o?wietleniowe, a tak?e opcjonalne s?upki do postawienie lub wbetonowania.
Jako?? gablot VITINCOM

Poprzez zastosowanie „rygorystycznych” technik, u?ytych przy projektowaniu i wytwarzaniu, gabloty VITINCOM, reprezentuj? nadzwyczaj wysok? jako??.

Cechy charakterystyczne gablot Vitincom :

Gabloty wewn?trzne: nowoczesne, oryginalne i efektowne przy jednoczesnym zachowaniu akceptowalnego poziomu cen.

Gabloty zewn?trzne: bezpieczne, proste i modu?owe. Wszystkie gabloty zewn?trzne maj? nast?puj?ce cechy charakterystyczne:

- Integralne zawiasy, odporne na zu?ycie i zniszczenie,

- Blokada bezpiecze?stwa,odporna na manipulacje, z zapadka niewidoczn? z zewn?trz,

- Eksponowana powierzchnia widoczna w 100% dzieki temu, ?e zamek umieszczony jest w ramie aluminiowej, zamiast na szkle,

- ?atwo?? u?ycia: aby otworzy? nale?y nacisn?? drzwi (drzwi otwierane na bok),w razie zniszczenia drzwi, mo?na je ?atwo wymieni? bez u?ycia narz?dzi tak?e bez zdejmowania gabloty,

- Drzwi odwracalne, fabrycznie w wersji otwieranej na prawo. Kierunek otwierania mo?na ?atwo zmieni? na lewostronny bez u?ycia narz?dzi, uszczelnienie wykonane z elastomeru z otworami zapobiegaj?cymi kondensacji pary wodnej.


Je?eli g?ównym celem jest przekazanie informacji, bardziej przydatne do tego celu b?d? gabloty p?ytkie.
Je?eli chcemy nada? gablotom bardziej dekoracyjny wygl?d, powinny by? one nieco g??bsze. Im g??bsza jest gablota, w której eksponowany jest plakat, tym wi?ksze wra?enie wywiera ona na ogl?daj?cych.

Je?eli powierzchnia ?ciany jest nieodpowiednia dla celów ekspozycji, VITINCOM oferuje specjalne stojaki,przeznaczone zarówno do ekspozycji pod go?ym niebem, jak i w zamkni?tych pomieszczeniach. Sa to:
• rurowe stojaki z pi?cioma nó?kami (nó?ki w kszta?cie gwiazdy), opcjonalnie wyposa?one w kó?ka,
• konstrukcja ekspozycyjna,
• aluminiowe stojaki 60 x 40,
• pod?u?ne stojaki aluminiowe 80 x 125.

Pod?wietlane gabloty

Okablowanie elektryczne musi zosta? zainstalowane przez osob? posiadaj?ca odpowiednie kwalifikacje, aby spe?niony by? warunek zgodno?ci z przepisami w zakresie bezpiecze?stwa. Wyj?cie kabli nie jest fabrycznie ustalone, dzieki czemu instalator mo?e wybra? najodpowiedniejsze miejsce.
Gabloty g??bokie (w wersjach Classique z przesuwanymi drzwiami i Classique z drzwiami otwieranymi na bok; gabloty 1000 i gabloty 1000 dwudrzwiowe; gabloty „2000” jedno- i dwustronne oraz gabloty „3000” jedno- i dwustronne) mog? by? wyposa?one w „zestaw o?wietleniowy” odpowiedniej wielko?ci. Mo?na tak?e doda? drugi zestaw o?wietleniowy w dolnej cz??ci gabloty, co przyczyni sie do spot?gowania efektu wizualnego.
System elektryczny w gablotach pod?wietlanych jest zamontowany fabrycznie i jest zgodny z Dyrektywa Komisji Europejskiej CE/73/23 oraz z norma BS EN 60-598.

Firma Vitincom, opcjonalnie maluje gabloty na ni?ej wymienione kolory z palety RAL:

•    ?ó?ty RAL 1021
•    Czerwony RAL 3020
•    Bordowy RAL 3004
•    Niebieski RAL 5010
•    Zielony RAL 6005
•    Br?zowy RAL 8017
•    Czarny RAL 9005
•    Bia?y RAL 9010

Gabloty wewn?trzne Gablota „Media”

gablota media

•    gablota jednostronna,
•    rama aluminiowa o szeroko?ci 40 mm,
•    drzwi otwierane na bok, ze szk?a bezpiecznego o szeroko?ci 4 mm,
•    niewidoczny zamek, 2 kluczyki,
•    spód z blachy cynkowanej elektrolitycznie, polakierowanej na bia?o,
•    zamek zamontowany z prawej lub lewej strony,
•    rama w kolorze srebrnym anodowanym, czarnym, bursztynowym, br?zowym,
•    dost?pna w formacie: 2A4, 4A4, 6A4 i 9A4,


Gablota „Reference” jednodrzwiowa

gablota

•    gablota jednostronna,
•    aluminiowa rama, o szeroko?ci 30 mm,
•    drzwi otwierane na bok, wymienne i odwracalne bez u?ycia narz?dzi i zdejmowania gabloty,
•    oszklenie z tworzywa pleksi odpornego na uderzenia o grubo?ci 4 mm,
•    zawiasy scalone,
•    zamek „bezpiecze?stwa”, 2 klucze,
•    uszczelnienie wykonane z elastomeru z otworami zapobiegaj?cymi kondensacji pary wodnej,
•    spód z blachy cynkowanej elektrolitycznie, polakierowanej na bia?o,
•    opcjonalnie: tablica wewn?trzna filcowa lub korkowa, o grubo?ci 4 mm, do przyczepienia do polakierowanej blachy (akcesoria str. 16),
•    wyko?czenie: anodowane srebrne lub malowane kolorami RAL kolory RAL (czerwony 3020, zielony 6005, niebieski 5010).

Gablota „Reference” dwudrzwiowa

•    gablota jednostronna,
•    aluminiowa rama, o szeroko?ci 30 mm
•    gablota dwudrzwiowa; drzwi otwierane na bok, wymienne bez u?ycia narz?dzi i zdejmowania gabloty,
•    oszklenie z tworzywa pleksi odpornego na uderzenia o grubo?ci 4 mm,
•    zawiasy scalone,
•    zamek „bezpiecze?stwa” , 2 klucze,
•    spód z blachy cynkowanej elektrolitycznie, polakierowanej na bia?o,
•    wyko?czenie: anodowane srebrne.

Gabloty zewn?trzne : Gablota “Tradition”

gablota
•    gablota jednostronna,
•    aluminiowa rama, o szeroko?ci 30 mm,
•    drzwi otwierane na bok; wymienne i odwracalne bez u?ycia narz?dzi i zdejmowania gabloty,
•    oszklenie z tworzywa pleksi odpornego na uderzenia o grubo?ci 4 mm,
•    zawiasy scalone,
•    zamek „bezpiecze?stwa”, 2 klucze,
•    uszczelnienie wykonane z elastomeru z otworami zapobiegaj?cymi kondensacji pary wodnej,
•    spód z blachy cynkowanej elektrolitycznie, polakierowanej na bia?o,
•    wyko?czenie: anodowane srebrne lub malowane w kolorach RAL (czerwony 2002, zielony 6005, niebieski 5010, br?zowy 8017)


Gabloty „Classique”


Gablota jednostronna, rama z aluminium o grubo?ci 58 mm, drzwi otwierane na bok; wymienne i odwracalne bez u?ycia narz?dzi i zdejmowania gabloty, oszklenie z tworzywa pleksi odpornego na uderzenia lub ze szk?a bezpiecznego o grubo?ci 4 mm, zawiasy scalone.

Zamek „bezpiecze?stwa”, 2 klucze (2 zamki na wysoko?ci 1350 mm), uszczelnienie wykonane z elastomeru z otworami zapobiegaj?cymi kondensacji pary wodnej, spód z blachy cynkowanej elektrolitycznie, polakierowanej na bia?o, wyko?czenie: anodowane srebrne lub malowane w kolorach RAL (czerwony 2002, zielony 6005, niebieski 5010, br?zowy 8017).

Gablota „1000”

gablota 1000

•    gablota jednostronna,
•    rama z aluminium o grubo?ci 75 mm,
•    drzwi otwierane na bok; wymienne i odwracalne bez u?ycia narz?dzi i zdejmowania gabloty; lub drzwi otwierane do góry, wymienne wspomagane podno?nikiem,
•    oszklenie z tworzywa pleksi odpornego na uderzenia lub ze szk?a bezpiecznego o grubo?ci 4 mm,
•    zawiasy scalone,
•    zamek „bezpiecze?stwa”, 2 klucze (2 zamki na wysoko?ci 1350 mm),
•    uszczelnienie wykonane z elastomeru z otworami zapobiegaj?cymi kondensacji pary wodnej,
•    spód z blachy cynkowanej elektrolitycznie, polakierowanej na bia?o,
•    wyko?czenie: anodowane srebrne lub malowane w kolorach RAL (czerwony 2002, zielony 6005, niebieski 5010, br?zowy 8017)


UWAGA ! PROMOCJA NA 2012 ROK – TRANSPORT GRATIS


W razie pytań odnośnie produktów zachęcamy do zapoznania się z Bazą Wiedzy, lub kontaktu z naszymi handlowcami, którzy chętnie udzielą informacji i przygotują dla Państwa ofertę.

kontakt telefoniczny:
Dział projekcyjny (22) 848 15 01
Dział prezentacyjny i biurowy (22) 852 25 71


kontakt e-mail: biuro@abcprezentacji.pl


Zamykane witryny na ogłoszenia, czyli gabloty informacyjne, są niezastąpione gdy chcemy wyeksponować ważne obwieszczenia, które wymagają szczególnego wyróżnienia lub dodatkowej ochrony. Dzięki zamknięciu na kluczyk lub zamek imbusowy zabezpieczają ogłoszenia przed niepowołanymi użytkownikami; a także przed warunkami atmosferycznymi – w przypadku gabloty wodoodpornej.

Ważne dokumenty lub ogłoszenia stałe, takie jak certyfikaty ubezpieczeniowe i procedury pracownicze, wymagają szczególnego wyróżnienia i dodatkowej ochrony. Gabloty NOBO zaprojektowano tak, aby były widoczne, trwałe i bezpieczne. Umieszczone w nich ważne wiadomości rzucają się w oczy, a przy tym są w pełni zabezpieczone dzięki specjalnemu szkłu i bezpiecznym zamkom. Nasze gabloty są dostępne w różnych stylach, kolorach i rozmiarach, a niektóre modele są wodoodporne, dzięki czemu można używać ich na zewnątrz. Gabloty ogłoszeniowe z przesuwanymi drzwiami. Do powieszenia wewnątrz budynku, wszędzie tam gdzie nie ma miejsca na otwieranie gablot ze standardowymi drzwiami, o dużej powierzchni wewnętrznej do wywieszania plakatów, informacji o wyjątkowo dużym formacie. Przesuwne na boki szklane drzwi z bezpiecznego szkła o grubości 4mm. Nowoczesny system montażu zapewnia szybkie i bezpieczne powieszenie gabloty na ścianie. Płaskie krawędzie boczne pozwalają na umieszczanie gablot blisko siebie. Większa głębokość gabloty umożliwia użycie większych magnesów lub pinezek. W komplecie z 2 kluczami i zestawem do montażu na ścianie. Do wyboru z dwoma powierzchniami wewnętrznymi: suchościeralno-magnetyczną lub korkową. Do powieszenia wewnątrz budynku, wszędzie tam gdzie nie ma miejsca na otwieranie gablot ze standardowymi drzwiami, o dużej powierzchni wewnętrznej do wywieszania plakatów, informacji o wyjątkowo dużym formacie. Przesuwne na boki szklane drzwi z bezpiecznego szkła o grubości 4mm. Nowoczesny system montażu zapewnia szybkie i bezpieczne powieszenie gabloty na ścianie. Płaskie krawędzie boczne pozwalają na umieszczanie gablot blisko siebie. Większa głębokość gabloty umożliwia użycie większych magnesów lub pinezek. W komplecie z 2 kluczami i zestawem do montażu na ścianie. Do wyboru z dwoma powierzchniami wewnętrznymi: suchościeralno-magnetyczną lub korkową.

Gablota Nobo Visual Insert – nowoczesna, aluminiowa, zaokrąglone krawędzie z prostym mocowaniem. Doskonała dla biur, zakładów przemysłowych i obiektów sportowych, przystosowane do dłuższej prezentacji dokumentów.

W ofercie posiadamy wiele różnych rodzajów gablot - gabloty ekspozycyjne podświetlane i nie podświetlane, gabloty dwudrzwiowe, gabloty klasyczne, gabloty informacyjne wewnętrzne, gabloty prezentacyjne, gabloty z przesuwanymi drzwiami, metalowa konstrukcja ekspozycyjna, gabloty Pacific, gabloty tekstylne, gabloty szkolne, gabloty szklane, gabloty aluminiowe, gabloty wystawowe.