Gabloty og?oszeniowe Vitincom
30.06.2011

Gabloty og?oszeniowe Vitincom

Gabloty og?oszeniowe Vitincom, ni?ej prezentowane modele jednodrzwiowe,  oferujemy do ko?ca wrze?nia 2011 z bezp?atnym transportem pod wskazany adres oraz magnesami gratis.

W promocji bior? udzia? gabloty zewn?trzne: Tradition i Classique oraz wewn?trzne: Media i Reference.

Gablota Tradition to najl?ejszy model w?ród gablot zewn?trznych Vitincom. Ma zaledwie 30mm g??boko?ci i oszklenie z pleksi odpornego na uderzenia. Scalone zawiasy zapewniaj? bezpiecze?stwo i bezawaryjno??, a tak?e mo?liwo?? odwrócenia drzwi bez u?ycia narz?dzi i zdejmowania gabloty. Drzwi zamykane na kluczyk s? otwierane na bok i klient sam mo?e zdecydowa?, na któr? stron? b?d? si? otwiera?. Gablota posiada uszczelnienie z elastomeru i otwory zapobiegaj?ce kondensacji pary wodnej.

Standardowa rama ma wyko?czenie anodowane srebrne, jednak opcjonalnie mo?na zamówi? ram? w jednym z 4 kolorów palety RAL: bordowy 3004, zielony 6005, niebieski 5010, br?zowy 8017.

Gabloty Tradition dost?pne s? w 5 rozmiarach z powierzchni? sucho?cieralno-magnetyczn?: 2xA4, 4xA4, 6xA4, 8xA4, 9xA4. S? przystosowane do zawieszenia na ?cianie, lecz opcjonalnie mo?na umie?ci? je na s?upkach lub, stosuj?c dodatkowo s?upek Plus, po??czy? 2 gabloty lub wi?cej.


gabloty vitincom

Gablota Classique, tak jak Tradition, przystosowana jest do stosowania na zewn?trz budynku bez wzgl?du na warunki atmosferyczne. Wyposa?ona jest w scalone zawiasy. Jest mo?liwo?? wyboru oszklenia: pleksi lub szk?o bezpieczne.
Rama o g??boko?ci 58mm sprawia, ?e gablota Classique jest solidna i trwa?a i da?a mo?liwo?? zastosowania jej do wi?kszych formatów ni? Tradition. Rozmiary gablot Classique: 4xA4, 6xA4, 8xA4, 9xA4, 12xA4, 16xA4, 21xA4. Drzwi zamykane na kluczyk otwierane s? na bok, wyj?tkiem jest najwi?ksza gablota – 21xA4, która otwierana jest do góry, dlatego te? wyposa?ona w specjalne sporniki. Równie? mo?na je powiesi? na ?cianie, umie?ci? na s?upkach lub po??czy? za pomoc? s?upka Plus.
Standardowa rama ma wyko?czenie anodowane srebrne, jednak opcjonalnie mo?na zamówi? ram? w jednym z 4 kolorów palety RAL: bordowy 3004, zielony 6005, niebieski 5010, br?zowy 8017.

Gablota Media ma g??bno?? 40mm. To lekki model do wewn?trznych zastosowa?, doskona?y do ?cian, które nie utrzymaj? du?ego ci??aru. Oszklenie z bezpiecznego szk?a i niewidoczny zamek zapewniaj? estetycznych wygl?d i trwa?o??. Ram? mo?na zamówi? w kolorze srebrnym, czarnym, czerwonym lub br?zowym.
Wewn?trzna powierzchnia gabloty Media jest sucho?cieralno-magnetyczna. Istnieje jednak mo?liwo?? zamówienia jej z tablic? korkow? lub filcow? do przyklejenia bezpo?rednio do blachy wewn?trznej.
Dost?pne formaty modelu Media: 2xA4, 4xA4, 6xA4, 9xA4.

gabloty vitincom

Gablota Reference ma zaledwie 30mm g??boko?ci, wi?c jest doskona?a do w?skich korytarzy. Drzwi otwierane na bok mo?na bez u?ycia narz?dzi odwróci?. Gablota wyposa?ona jest w scalone zawiasy, zamek bezpiecze?stwa i oszklenie pleksi odporne na uderzenia.

Rama dost?pna jest w 4 wersjach kolorystycznych: srebrna, czerwona, zielona i niebieska, natomiast powierzchnia mo?e by? sucho?cieralno-magnetyczna, filcowa lub korkowa.

Ze wzgl?du na swoj? nisk? wag? i solidn? konstrukcj? mo?na j? umie?ci? na specjalnym stojaku do u?ytku wewn?trz budynków (aluminiowa noga z podstaw? oraz kó?kami do opcjonalnego zastosowania).
Model ten wyst?puje w formatach: 2xA4, 4xA4, 6xA4, 9xA4.


W razie pytań odnośnie produktów zachęcamy do zapoznania się z Bazą Wiedzy, lub kontaktu z naszymi handlowcami, którzy chętnie udzielą informacji i przygotują dla Państwa ofertę.

kontakt telefoniczny:
Dział projekcyjny (22) 848 15 01
Dział prezentacyjny i biurowy (22) 852 25 71


kontakt e-mail: biuro@abcprezentacji.pl


Zamykane witryny na ogłoszenia, czyli gabloty informacyjne, są niezastąpione gdy chcemy wyeksponować ważne obwieszczenia, które wymagają szczególnego wyróżnienia lub dodatkowej ochrony. Dzięki zamknięciu na kluczyk lub zamek imbusowy zabezpieczają ogłoszenia przed niepowołanymi użytkownikami; a także przed warunkami atmosferycznymi – w przypadku gabloty wodoodpornej.

Ważne dokumenty lub ogłoszenia stałe, takie jak certyfikaty ubezpieczeniowe i procedury pracownicze, wymagają szczególnego wyróżnienia i dodatkowej ochrony. Gabloty NOBO zaprojektowano tak, aby były widoczne, trwałe i bezpieczne. Umieszczone w nich ważne wiadomości rzucają się w oczy, a przy tym są w pełni zabezpieczone dzięki specjalnemu szkłu i bezpiecznym zamkom. Nasze gabloty są dostępne w różnych stylach, kolorach i rozmiarach, a niektóre modele są wodoodporne, dzięki czemu można używać ich na zewnątrz. Gabloty ogłoszeniowe z przesuwanymi drzwiami. Do powieszenia wewnątrz budynku, wszędzie tam gdzie nie ma miejsca na otwieranie gablot ze standardowymi drzwiami, o dużej powierzchni wewnętrznej do wywieszania plakatów, informacji o wyjątkowo dużym formacie. Przesuwne na boki szklane drzwi z bezpiecznego szkła o grubości 4mm. Nowoczesny system montażu zapewnia szybkie i bezpieczne powieszenie gabloty na ścianie. Płaskie krawędzie boczne pozwalają na umieszczanie gablot blisko siebie. Większa głębokość gabloty umożliwia użycie większych magnesów lub pinezek. W komplecie z 2 kluczami i zestawem do montażu na ścianie. Do wyboru z dwoma powierzchniami wewnętrznymi: suchościeralno-magnetyczną lub korkową. Do powieszenia wewnątrz budynku, wszędzie tam gdzie nie ma miejsca na otwieranie gablot ze standardowymi drzwiami, o dużej powierzchni wewnętrznej do wywieszania plakatów, informacji o wyjątkowo dużym formacie. Przesuwne na boki szklane drzwi z bezpiecznego szkła o grubości 4mm. Nowoczesny system montażu zapewnia szybkie i bezpieczne powieszenie gabloty na ścianie. Płaskie krawędzie boczne pozwalają na umieszczanie gablot blisko siebie. Większa głębokość gabloty umożliwia użycie większych magnesów lub pinezek. W komplecie z 2 kluczami i zestawem do montażu na ścianie. Do wyboru z dwoma powierzchniami wewnętrznymi: suchościeralno-magnetyczną lub korkową.

Gablota Nobo Visual Insert – nowoczesna, aluminiowa, zaokrąglone krawędzie z prostym mocowaniem. Doskonała dla biur, zakładów przemysłowych i obiektów sportowych, przystosowane do dłuższej prezentacji dokumentów.

W ofercie posiadamy wiele różnych rodzajów gablot - gabloty ekspozycyjne podświetlane i nie podświetlane, gabloty dwudrzwiowe, gabloty klasyczne, gabloty informacyjne wewnętrzne, gabloty prezentacyjne, gabloty z przesuwanymi drzwiami, metalowa konstrukcja ekspozycyjna, gabloty Pacific, gabloty tekstylne, gabloty szkolne, gabloty szklane, gabloty aluminiowe, gabloty wystawowe.