Warunki zamówienia

Sk?adanie zamówienia :

 

a) zamówienie poprzez system internetowy www.abcprezentacji.pl ikona Dodaj do koszyka

 

b) zamówienie za pomoc? e-maila wys?anego na adres : biuro@abcprezentacji.pl nale?y poda? dane do FV lub dane osobowe, adres wysy?ki i telefon kontaktowy

 

 

Realizacja zamówienia :

 

W dniu z?o?enia zamówienia Klient dostaje potwierdzenie e-mailem lub telefonicznie, ?e zamówienie zosta?o przyj?te do realizacji. Brak tej informacji oznacza, ?e zamówienie nie zosta?o poprawnie z?o?one lub nie dotar?o do sklepu.

 

Je?eli do realizacji zamówienia wymagana jest przedp?ata lub zaliczka, realizacja zamówienia nast?puje po wp?aceniu ustalonej kwoty.

 

Je?eli  Klient wybiera jako sposób p?atno?ci przelew z góry na konto, realizacja zamówienia odbywa si? nie wcze?niej ni? w momencie wp?yni?cia pieni?dzy za transakcj? na konto firmy.

 

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, ?e towar jest dost?pny na rynku tj. w naszym magazynie lub magazynach naszych dostawców.
 


Sposoby p?atno?ci :

 

a) przelew z góry na konto na podstawie faktury proforma
 

b) p?atno?? przez internet Przelewy24

c) gotówka za pobraniem przy dostarczeniu paczki firm? kuriersk?


d) p?atno?? na termin w przypadku placówek bud?etowych lub po podpisaniu umowy handlowej
 

 

przelewy24Dostawa :


Koszt wysy?ki wynosi 25 PLN brutto/paczka (przy p?atno?ci z góry), 30 PLN brutto przy p?atno?ci za pobraniem. Koszt wysy?ki uwzgl?dniony jest na fakturze. W przypadku paczek o niestandardowych rozmiarach i wadze powy?ej 30 kg koszt transportu uzgadniany jest indywidualnie. Nale?y pami?ta?, ?e na przesy?k? mo?e sk?ada? si? kilka paczek, wtedy koszt transportu zwi?ksza si? proporcjonalnie do ilo?ci paczek.

Uwaga -  zmiana kosztów transportu na ekrany firmy Projecta i Avers. Klienci informowani s? indywidualnie o koszcie transportu w zale?no?ci od wielko?ci ekranu. Zmiany cen spowodowane s? zmian? polityki cenowej d?u?yzn w firmach kurierskich producentów.


Czas dostawy produktów wynosi standardowo od 2 do 7 dni i nie wi?cej ni? 40 dni od dnia zawarcia umowy.

Czas realizacji zamówienia to suma czasu dostawy i czasu sprowadzenia towaru od dysrrybutora krajowego, dystrybutora zagranicznego, producenta lub dodatkowo czasu wyprodukowania przez producenta w przypadku produktów, które produkowane s? na zamówienie.


Firma Business Group nie ponosi odpowiedzialno?ci za opó?nienia w dostawie spowodowane z?ymi warunkami atmosferycznymi lub innymi czynnikami niezale?nymi od dostawcy.

 

sprawdzony dostawca abcprezentacji

 

 


Zamykane witryny na ogłoszenia, czyli gabloty informacyjne, są niezastąpione gdy chcemy wyeksponować ważne obwieszczenia, które wymagają szczególnego wyróżnienia lub dodatkowej ochrony. Dzięki zamknięciu na kluczyk lub zamek imbusowy zabezpieczają ogłoszenia przed niepowołanymi użytkownikami; a także przed warunkami atmosferycznymi – w przypadku gabloty wodoodpornej.

Ważne dokumenty lub ogłoszenia stałe, takie jak certyfikaty ubezpieczeniowe i procedury pracownicze, wymagają szczególnego wyróżnienia i dodatkowej ochrony. Gabloty NOBO zaprojektowano tak, aby były widoczne, trwałe i bezpieczne. Umieszczone w nich ważne wiadomości rzucają się w oczy, a przy tym są w pełni zabezpieczone dzięki specjalnemu szkłu i bezpiecznym zamkom. Nasze gabloty są dostępne w różnych stylach, kolorach i rozmiarach, a niektóre modele są wodoodporne, dzięki czemu można używać ich na zewnątrz. Gabloty ogłoszeniowe z przesuwanymi drzwiami. Do powieszenia wewnątrz budynku, wszędzie tam gdzie nie ma miejsca na otwieranie gablot ze standardowymi drzwiami, o dużej powierzchni wewnętrznej do wywieszania plakatów, informacji o wyjątkowo dużym formacie. Przesuwne na boki szklane drzwi z bezpiecznego szkła o grubości 4mm. Nowoczesny system montażu zapewnia szybkie i bezpieczne powieszenie gabloty na ścianie. Płaskie krawędzie boczne pozwalają na umieszczanie gablot blisko siebie. Większa głębokość gabloty umożliwia użycie większych magnesów lub pinezek. W komplecie z 2 kluczami i zestawem do montażu na ścianie. Do wyboru z dwoma powierzchniami wewnętrznymi: suchościeralno-magnetyczną lub korkową. Do powieszenia wewnątrz budynku, wszędzie tam gdzie nie ma miejsca na otwieranie gablot ze standardowymi drzwiami, o dużej powierzchni wewnętrznej do wywieszania plakatów, informacji o wyjątkowo dużym formacie. Przesuwne na boki szklane drzwi z bezpiecznego szkła o grubości 4mm. Nowoczesny system montażu zapewnia szybkie i bezpieczne powieszenie gabloty na ścianie. Płaskie krawędzie boczne pozwalają na umieszczanie gablot blisko siebie. Większa głębokość gabloty umożliwia użycie większych magnesów lub pinezek. W komplecie z 2 kluczami i zestawem do montażu na ścianie. Do wyboru z dwoma powierzchniami wewnętrznymi: suchościeralno-magnetyczną lub korkową.

Gablota Nobo Visual Insert – nowoczesna, aluminiowa, zaokrąglone krawędzie z prostym mocowaniem. Doskonała dla biur, zakładów przemysłowych i obiektów sportowych, przystosowane do dłuższej prezentacji dokumentów.

W ofercie posiadamy wiele różnych rodzajów gablot - gabloty ekspozycyjne podświetlane i nie podświetlane, gabloty dwudrzwiowe, gabloty klasyczne, gabloty informacyjne wewnętrzne, gabloty prezentacyjne, gabloty z przesuwanymi drzwiami, metalowa konstrukcja ekspozycyjna, gabloty Pacific, gabloty tekstylne, gabloty szkolne, gabloty szklane, gabloty aluminiowe, gabloty wystawowe.